האם כל אחד יכול לכבוש את הפסגה ולהגיע לחופש כלכלי?

להגיע לחופש כלכלי